นมแพะมีประโยชน์ tagged posts

มาดื่มนมแพะกันเถอะ

มิถุนายน 11, 2012 บทความน่าสนใจ  ไม่มีความคิดเห็น

IMG_0659มนุษย์ในโลกปัจจุบันมีความตระหนักในเรื่องสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้นหลายๆ คนจึงพยายามหาอาหารเสริมมาบริโภคเพื่อช่วยทำให้สุขภาพพลานามัยของตนแข็งแรงสมบูรณ์ ในวันนี้จึงอยากมาเชิญชวนให้คนที่รักสุขภาพหันมาดื่มนมแพะ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของตนหลายคนคงได้เห็นโฆษณาจากบริษัทเอกชนหลายแห่ง เชิญชวนให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการดื่มน้ำนมจากแพะ พร้อมทั้งมีนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ (พาสเจอไรซ์) บรรจุขวดวางจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจที่จะบริโภค เราจึงควรมาทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับนมแพะ น้ำนมเป็นของเหลวสีขาวที่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพศเมียทุกชนิดผลิตขึ้นมา เพื่อใช้เลี้ยงลูกอ่อน น้ำนมจึงเป็นอาหารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอาหารที่อุดมสมบูรณ์ หลายคนคงจะเคยดื่มนมโคกันมาแล้ว และคนอีกจำนวนมากยังไม่เคยทราบถึงประโยชน์ของนมแพะ นมแพะและนมโคแม้ว่าจะมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกัน แต่น้ำนมแพะมีข้อดีกว่าน้ำนมโคหลายประการ ดังจะเห็นได้ในวงการแพทย์มีการแนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาในระบบย่อยอาหาร และในทารกที่แพ้นมโค ดื่มนมแพะแทนนมโค นอกจากนี้จากการทดลองในมนุษย์และสัตว์บ่งชี้ว่าการดื่มนมแพะให้ผลดีต่อสุขภาพมากกว่าการดื่มนมโค

อ่านเพิ่มเติม

หน้า: 1 2